Community Space Wiki
Advertisement

Đây là đoạn phóng sự nói về:

1. Phần mềm Tự do Nguồn mở (FOSS)

2. Sơ lược lịch sử FOSS và văn hóa FOSS

Phần_mềm_tự_do_Nguồn_mở_-_Không_gian_IT_-_VTV2

Phần mềm tự do Nguồn mở - Không gian IT - VTV2

Phần mềm Tự do Nguồn mở (FOSS) - Sơ lược lịch sử và văn hóa.

Advertisement