Community Space Wiki
Advertisement

Linuxday.png

Lý do tổ chức[]

 • Phổ biến ứng dụng của GNU/ Linux và FOSS
 • Tập hợp những Cá nhân/ Tổ chức / Doanh nghiệp để tham gia vào Cộng đồng
 • Quảng bá Không gian Cộng đồng
 • Giới thiệu dự án Asianux Desktop và các dự án FOSS khác

Tổ chức sự kiện[]

 • Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam VFOSSA

Thời gian và địa điểm tổ chức[]

 • Địa điểm: Phòng 421, nhà T1, khoa Vật Lý, ĐH KHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Thời gian: 8:00 - 12:00 sáng Thứ Bảy ngày 25/8/2012

Các công việc chuẩn bị[]

 • Quảng bá, truyền thông
 • Kết cấu chương trình: theo phong cách BarCamp
 • Kết hợp các hoạt động vui chơi: phim khai mạc, giới thiệu các cộng đồng FOSS ở Hà Nội, giới thiệu các dự án FOSS (BoGo Engine, Vietnamese Encoding Converter)
 • Và... giao lưu FOSS activists

Nội dung thuyết trình[]

Tuyên bố khai mạc (5 phút) - TS. Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch Câu lạc bộ phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam VFOSSA

*Keynote: Hệ sinh thái FOSS (25 phút) - Ô. Trương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam VFOSSA - Giám đốc công ty cổ phần giải pháp thông tin iWay

'Barcamp-style' Linux/FOSS sessions:

 • Ruby + MongoDB + HAML + SASS/ SCSS, Slideshow - (60 phút) - HaQDuong
 • Workshop: Static Blogging Engine (jekyll, octopus) - (30 phút) - Phạm Khắc Tuy
 • Clojure Noir và vẻ đẹp của Lập trình Web - (60 phút) - Thắng (aka. myguildingstar)
 • Tự dịch nhân Linux - (60 phút) - Vũ Khắc Việt (cmpitg)
 • Linux HA - (90 phút) - Tuấn TA

Các chủ đề tham khảo[]

Bàn về các Công việc chuẩn bị[]

Advertisement