Community Space Wiki
Advertisement


Bối cảnh[]

Cách thức tổ chức[]

Cộng đồng Unnamed OS là cộng đồng phát triển theo nguyên tắc "leaderless leadership":

 • Không có leader cá nhân. Mỗi quyết định đưa ra đều do một nhóm bàn bạc và thảo luận rõ ràng.
 • Tất cả các quyết định, thảo luận đều diễn ra công khai. Tất cả mọi người đều có thể tham dự.
 • Tất cả các quyết định đều được đưa ra dựa trên logic, không dựa trên cảm tính, trừ một vài trường hợp đặc biệt. (cmpitg: Ví dụ?)

Cách thức phát triển[]

Phân loại các đóng góp[]

 • Các đóng góp dạng generic:
  • Bug/security fix + generic patch
 • Personalized patch
 • Documentation
  • Cho người phát triển
  • Cho người sử dụng

Các nguyên tắc[]

 • Đóng góp dạng generic sẽ được gửi trực tiếp trên upstream càng cao càng tốt:
  • Yêu cầu thành viên phát triển tham gia các nhóm upstream.
 • Đóng góp dạng personalized (mang bản sắc) được cung cấp dưới patch và/hoặc đóng gói thành package riêng.
 • Luôn luôn viết test. (cmpitg: Cách thức?)
 • Luôn luôn document (cmpitg: Cách thức?)
  • Cho người phát triển.
  • Cho người sử dụng.
 • Quá trình phát triển một tính năng sẽ được thực thi theo dạng sprint.

Các kênh liên lạc[]

 • Mailing list: _
 • IRC: _ on freenode.net
 • Web form
 • Liên hệ trực tiếp

Các nhóm[]

Steering Committee[]

 • Members: Tuanta, N. Thắng, cmpitg

Features[]

 • Đề xuất, chọn lọc, quyết định các ý tưởng
 • Quyết định tính năng của từng phiên bản, đặt milestone.
 • Members: Vietvk, TrungNT, Tuanta, N. Thắng, train, cmpitg, c. Oanh, haqduong, nguyenluat

Development[]

 • Coding & Packaging
 • Members: train, Tài, Vietvk, Tuanta, M. Thắng, N. Thắng, cmpitg, TrungNT, haqduong, nguyenluat

Issue tracker[]

 • Lọc & phân loại assign, monitor issue
 • Đại diện người dùng report issue
 • Members: Tuanta, N. Thắng, cmpitg, M. Thắng

Infrastructure[]

 • Xây dựng, quản trị & phát triển các tài nguyên nền tảng (wiki, irc, mailing list)
 • Members: train, Tuanta, N. Thắng

Documentation[]

 • Xây dựng các tài nguyên tiêu thụ:
  • Tài liệu cho người phát triển, người sử dụng
  • Presentations ...
  • Tutorials, guidelines
 • Vietvk, Tuanta, N. Thắng, cmpitg, TrungNT, c. Oanh

Communication[]

 • Tương tác với các cộng đồng bên ngoài:
  • Tổ chức các event
  • Phân phối các tài nguyên
 • Vietvk, Tuanta, M. Thắng, N. Thắng, cmpitg, c. Oanh, nguyenluat

Design[]

 • Thiết kế giao diện
 • Build theme
 • Vietvk, Tuanta, M. Thắng, Khai, haqduong, T.Sơn

Quy tắc ứng xử (etiquette)[]

 • Các thảo luận được diễn ra với tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
 • Thành viên cũ giúp thành viên mới.
 • Khi sử dụng email không top-posting.
 • Tham khảo thêm Fedora Project Code of Conduct

Lịch trình[]

Roadmap[]

 • 15/08/2012: Release phiên bản đầu tiên.
 • 15/09/2012: Giới thiệu tại Software Freedom Day Hanoi @ Vietnam.

Ngắn hạn[]

 • 03/07/2012 - 10/07/2012:
  • Hoàn thành công tác chuẩn bị thành lập công đồng phát triển AXD
  • Định rõ tính năng của release đầu tiên.
  • Tìm hiểu bước đầu các vấn đề kỹ thuật:
   • Cách thức remaster Ubuntu.
   • Cách thức xây dựng repository cho Ubuntu:
    • Kiểu truyền thống.
    • PPA.
   • Cách thức đóng gói một package cho Ubuntu theo đúng chuẩn.
   • Cách thức tùy biến Unity.
  • Setup các loại tài nguyên, kênh liên lạc.
  • Đưa ra được convention và standard cơ bản cho người phát triển.

Tính năng[]

 • Tùy biến quá trình boot và installation
  • Bản địa hóa nội dung tốt
  • Chức năng migrate các tài liệu từ OS cũ để ở chế độ optional (người dùng có thể chọn, có thể không)
  • Tùy biến logo và trademark
 • Thêm repository riêng
  • Ưu tiên tính ổn định
  • Đồng bộ với repository chính của Ubuntu

Tài nguyên[]

Dự kiến:

 • Một hệ thống dựng repository (Ubuntu-based).
 • Một hệ thống dựng website, wiki, mailing list, IRC bot.
 • Một hệ thống dựng build bot.
 • Một hệ thống làm code hosting và issue tracker (Dùng luôn Github?)

TODO[]

 • Phần Thảo luận.
 • Bổ sung nội dung cho Wiki.
 • Phân tách nội dung Wiki cho thích hợp.
 • Phân tích tài nguyên và đưa ra spec cụ thể.
 • Phân tách và tham gia các nhóm.
 • Các nhóm thảo luận đề xuất các phương án.

Thảo luận[]

Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình phát triển[]

Tiếng Việt & Tiếng Anh

Slogan/Motto?[]

 • Ngắn gọn trong một câu.
 • Phát động cuộc thi.

Triết lý - Philosophy?[]

Lịch trình release[]

 • Release early, release often?
  • Ubuntu LTS
  • Mỗi quý ra một version (đầu quý)
  • Cho người phát triển?
  • Cho người sử dụng?
 • Code name
 • Release chắc chắn + bảo thủ:
  • Giống Debian, Slackware?
Advertisement